Moje konto

Jeżeli masz już konto w naszym sklepie, proszę zaloguj się tutaj.

Informacje o użytkowniku
Twoje hasło
Newsletter
Zapisując się do newslettera, wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedawcę - Aurora One Tomasz Kogut, ul. Dolnych Wałów 1, 44-100 Gliwice, w zakresie niezbędnym do prowadzenia marketingu produktów i usług Sprzedawcy zgodnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. a także, że zostałem poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolnie.


  • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest AURORA ONE TOMASZ KOGUT ul. Dolnych Wałów 1, 44-100 Gliwice, NIP: 9690163864, REGON: 240662287.
  • Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Dane osobowe zbierane są i przetważane w celach: Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów, marketing bezpośredni, marketing, wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, prowadzenie ksiąg podatkowych, ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
  • Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego.
  • Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne.
  • Usługobiorca lub Klient - osoba, której dane dotyczą - ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.

Przeczytałem i akceptuję Regulamin sklepu